Symmetri – Med helhetssyn på den moderna organisationen

Symmetri består av två beteendevetare somi över två decennier huserat i IT-världen. Vårt fokus har hela tiden varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och tillgänglighetsexperter. Vi arbetar även med organisations- och verksamhetsutveckling i agila miljöer. Idag har vi en unik erfarenhet att stödja moderna organisationener i de utmaningar som de möter.

Det vi är riktigt duktiga på är att:

 1. Analysera och utveckla fantastiska användarupplevelser (UX)
 2. Säkerställa att alla blir inkluderade genom hög tillgänglighet
 3. Leda och stödja engagerande och produktiva skapande processer

Samtidigt är vi, förutom erfarna ringrävar, till våra personligheter flexibla, öppna, lyhörda och har en väl utvecklad helhetssyn på verksamhetsutveckling.

Vår prioritet är alltid att hjälpa dig som kund att uppnå dina mål genom att stödja dig i utvecklingen av de “mjuka” delarna av din verksamhet.


Tjänster

UX-design

Vi arbetar i hela processen att ta fram en suverän användarupplevelse!

Vi är speciellt bra på:

 • User Research
 • Agil UX
 • Målgruppsanalyser
 • Workshopledning
 • Konceptutveckling
 • Interaktionsdesign
 • Kravanalys
 • Utvärderingar

Kurser 

Vi håller gärna kurser inom:

 • UX generellt
 • Agil användarcentrerad utveckling
 • Användbarhet och tillgänglighet

Kurserna håller vi både som lärare i samarbete med Informator och som företagsinterna kurser.

UX-coacher och -mentorskap

UX blir en allt viktigare del av det strategiska arbetet.

Vi fungerar vid behov som UX-coacher eller mentorer när ni vill uteckla er egen kompetens inom krav och UX-design. 

Tillgänglighet

Vi har jobbat med tillgänglighetsfrågor sedan 90-talet.

Utifrån riktlinjerna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) och  DIGG:s gedigna Webbriktlinjer, stödjer vi våra kunder i sitt arbete för att göra sina sajter och produkter tillgängligare. 

Vi tar bland annat fram planer, genomför anpassningar av riktlinjer, kvalitetsgranskningar av prototyper, revisioner och utvärderingar. 


Exempel på kunder

Några kundfall

UX-Analys
För startup företaget Brain Space har vi arbetat igenom deras app ur ett UX-perspektiv. Uppdraget har haft ett brett fokus på appens interaktionsdesign, innehåll och de intryck dess olika avsnitt ger till användarna. UX-Analys

Tillgänglighet Revision
Vi genomförde en tillgänglighetsrevision av Kommunförbundet Västernorrlands “Open ePlatform”, en plattform i öppen källkod som tillhandahåller tjänster åt regioner och kommuner, t. ex. bygglovstillstånd, sotning och förskola.

Revisionen fokuserade på följsamhet gentemot W3C/WAI tillgänglighetskrav, samt vissa aspekter av Post och Telestyrelsens (dåvarande) webbriktlinjer.


Kontakt

Ulf Winroth: Ulf @ symmetri.se, 0732-688600


Om oss

Sinclair Andersen har arbetat med användbarhetsfrågor sedan 1995, bl a som Usability Director på flera byråer.

Han har stött kunder med kravinhämtning, målgruppsanalys, prototyputveckling, webbdesign, utvärdering, beställarstöd osv.

Med sin erfarenhet arbetar han med strategiska frågor inom gränssnittet mellan användarcentrerad utveckling och verksamhetsprocesser. Trots detta, har han fortfarande en förkärlek för “hands-on” utveckling av UX. Detsamma gäller även granskningar av produkters tillgänglighet, workshops och annat arbete inom detta viktiga område.

Sinclair arbetar utifrån centraleuropa. Där ansvarar han för att skapa nya möjligheter och marknader för Symmetri. Läs mer om Sinclair och håll kontakt genom LinkedIn (Nytt fönster)

Ulf Winroth har som beteendevetare arbetat med UX-frågor ur ett användbarhets, verksamhets- och användarperspektiv sedan mitten av 90-talet. Han har en djup förståelse för hur IT och dess användning kan stödja eller hindra den moderna organisationen.

Utöver detta är han diplomerad organisationskonsult och älskar att arbeta med workshopsledning, verksamhetsanalyser och att stödja sina kunder att utveckla sina processer, IT-lösningar och verksamhet.

Ulfs arbetsfilosofi är att utgå från ett gestaltiskt helhetsperspektiv på organisation, verksamhet, webbplats eller IT-lösning – med individens och användarens behov i fokus.

Ulf är ägare till och VD för Symmetri Konsult AB. Läs mer om Ulf och håll kontakt genom LinkedIn (Nytt fönster)