Våra kunder

Under årens lopp har vi haft nöjet att få arbeta för och med en mängd olika företag och organisationer. Från Starts-up till multinationella företag och nationella myndigheter. 

Här nedan presenterar vi några kundprojekt. 

Scandic Hotels

Interaktionsdesign & Användningstester

I detta uppdrag arbetade vi främst med att utveckla ny UX-design med fokus på interaktionsdesign och användningstestning, både för Scandics webbtjänster och deras app. Arbetat har skett i en internationell, distribuerad agil miljö och har främst varit inriktad på att med relativt små medel markant förbättra olika delar av användarupplevelsen genom att förenkla användningsflöden, förbättra copy och funktioner.

Scania

Produktägare &  Facilitator

I detta uppdrag arbetade vi som produktägare i en agil förvaltning (Lean). I uppdrag ingick även kravställning och kontinuerlig utveckling av Scanias två extranät, förändringsledning av utvecklingsprocesser samt planering och genomförande av flertalet kreativa workshops inom kontinuerligt förbättringsarbete.

 

ESV

UX-design & Mentorskap

Uppdraget har inneburit att stödja kunden med UX expertis i form av rådgivning och analyser vid utveckling av ett av verkets interna system. Vi har även bistått som mentorer inom UX.

Kommunförbundet Västernorrlands

Tillgänglighetsrevision

Vi genomförde en tillgänglighetsrevision av Kommunförbundet Västernorrlands ”Open ePlatform”, en plattform i öppen källkod som tillhandahåller tjänster åt regioner och kommuner, t. ex. bygglovstillstånd, sotning och förskola.

Revisionen fokuserade på följsamhet gentemot W3C/WAI tillgänglighetskrav, samt vissa aspekter av de svenska webbriktlinjerna.

Logo: Scandic Hotels
Logo: Informator
Logo: Stockholms Tekniska Institut
Logo: Vattenfall
Logo: Sollentuna kommun
Logo: Atlas Copco
Logo: ITT Flygt
Logo: Scania
Logo: Myndigheten för Tillgängliga Medier"
Logo: Post- Och Telestyrelsen, PTS
Logo: Bankgirot
Logo: Skatteverket