Välkommen till Symmetri

UX och Digital Tillgänglighet - Agil tjänsteutveckling

Research - Analys - Strategi - Interaktionsdesign

Med helhetsyn på agil tjänsteutveckling

I över två decennier har vi arbetat i IT-världen, som analytiker, konsulter, lärare och mentorer. 

Vårt fokus har hela tiden varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och tillgänglighetsexperter.

Vår prioritet är att hjälpa dig som kund att uppnå dina mål genom att säkerställa att dina nya tjänster får den UX och tillgänglighet de är värda och behöver. 

Vi är riktigt duktiga på är att:

 1. Analysera och utveckla fantastiska användarupplevelser (UX)
 2. Säkerställa att alla blir inkluderade genom hög tillgänglighet
 3. Leda och stödja engagerande och produktiva skapande processer


Vi vet värdet av flexibla arbetsätt, öppna sinnen och stora öron.  Med åren har vi utvecklad en gedigen helhetssyn på verksamhetsutveckling.

Våra tjänster i korthet

UX-analys & -design

Vi arbetar i hela processen att ta fram en suverän användarupplevelse!

Vi är speciellt bra på:

 • User Research
 • Agil UX
 • Målgruppsanalyser
 • Workshopledning
 • Konceptutveckling
 • Interaktionsdesign
 • Kravanalys
 • Utvärderingar

UX-coacher 

UX blir en allt viktigare del av det strategiska arbetet.

Vi fungerar vid behov som UX-coacher eller mentorer när ni vill uteckla er egen kompetens inom UX, Tillgänglighet och kravhantering.

Tillgänglighet

Vi har jobbat med tillgänglighetsfrågor sedan 90-talet.

Utifrån riktlinjerna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) och DIGG:s gedigna Webbriktlinjer, stödjer vi våra kunder i sitt arbete för att göra sina sajter och produkter tillgängligare.

Vi tar bland annat fram planer, genomför anpassningar av riktlinjer, kvalitetsgranskningar av prototyper, revisioner och utvärderingar.

Kurser

Vi håller kurser inom:

 • UX grund och fortsättning
 • Agil användarcentrerad utveckling
 • User Research
 • Design Thinking
 • Service Design
 • Tillgänglighet

Kurserna håller vi som lärare i samarbete med Informator. Vi arbetar även om lärare på olika YH-utbildningar inom UX. .

Vår kursverksamhet

Vi arbetar ofta och i olika former som lärare.

Vi har precis lanserat ett antal nya e-kurser inom UX & Tillgänglighet på Kurser hos Symmetri. Så är du nyfiken och vill lära mer så hoppa över dit

Här nedan har du våra kortkurser.  

Här presenterar Ulf UX för dig som är ny inom området. 

Sinclair pratar om det nya Tillgänglighetsdirektivet. 

Ämnet för denna presentation är UX strategier och vad det handlar om.

Sinclair pratar här om vad Digital Inkludering handlar om

Företagsinriktade kurser

Sedan många år har vi ansvarat för Informators olika UX kurser. Idag finns det ett UX diplomprogram som bland annat omfattar:

 • Grundkurs i UX
 • Strategisk  och praktiskt UX
 • Digital tillgänglighet
 • Design Thinking
 • Service Design
 • User Research
 • Informationsarkitektur

Lärare på yrkeshögskolor

De senaste åren har vi  arbetat som lärare på olika yrkeshögskolors UX Designer utbildningar.

För närvarande arbetar vi främst med Nackademin där vi håller följande delkurser:

 • Introduktion till UX
 • Interaktionsdesign & Prototyping
 • Användningstestning
 • Informationsarkitektur 

Vilka vi är

Sinclair Andersen

Foto: Sinclair Andersen

Sinclair  har arbetat med användbarhetsfrågor sedan 1995, bl a som Usability Director på flera byråer.

Han har stött kunder med kravinhämtning, målgruppsanalys, prototyputveckling, webbdesign, utvärdering, beställarstöd osv.

Med sin erfarenhet arbetar han med strategiska frågor inom gränssnittet mellan användarcentrerad utveckling och verksamhetsprocesser. Trots detta, har han fortfarande en förkärlek för ”hands-on” utveckling av UX. Detsamma gäller även granskningar av produkters tillgänglighet, workshops och annat arbete inom detta viktiga område.

Sinclair arbetar utifrån centraleuropa. Där ansvarar han för att skapa nya möjligheter och marknader för Symmetri. Läs mer om Sinclair och håll kontakt genom LinkedIn eller se hans expertprofil på Myflow (Nya fönster)

Mastodon

Visa mer Stäng

Ulf Winroth

Ulf  har arbetat med UX-frågor ur ett användbarhets, verksamhets- och användarperspektiv sedan mitten av 90-talet. 

Utöver detta är han diplomerad organisationskonsult och älskar att arbeta med workshopsledning, verksamhetsanalyser och att stödja sina kunder att utveckla sina processer, IT-lösningar och verksamhet.

Ulfs arbetsfilosofi är att utgå från ett gestaltiskt helhetsperspektiv på organisation, verksamhet, webbplats eller IT-lösning – med individens och användarens behov i fokus.

Ulf är ägare till och VD för Symmetri Konsult AB. Läs mer om Ulf och håll kontakt genom LinkedIn (Nytt fönster)

Visa mer Stäng