Uptrail har, i september 2022, 10 annonser, Linkedin 1560 annonser och Platsbanken har 273 annonser med 329 UX-relaterade jobb. UX som yrke har mognat, det är stor skillnad från bara för tio år sedan och behovet av UXare växer, vilket återspeglas i annonserna.

Men vad är det då man söker? Inte sällan är det en UX Designer som ska kunna skapa skisser i verktyg som Figma, konceptutveckla, skapa grafisk såväl som interaktionsdesign, men också kunna genomföra användarresearch, ta fram flödesscheman med kundresor och göra användningstester med användare Kan hen också arbeta med informationsdesignen är det ett plus, självklart kunna jobba agilt, och gärna koda Frontend.

Om du läser den där ”önskelistan” igen, så ser du att det är ett ganska brett spann av talanger som UXaren ska besitta. Men vi besitter dem! Haken är bara att de inte alltid ryms i en och samma person.

Beställare vet att UX är viktigt och ett område som gör skillnad i slutresultatet. Man vet på ett ungefär vad det handlar om, däremot har man inte helt koll på detaljerna inom området, vilket gör att ”önskelistorna” kan se ut som ovan. Till det kommer att många tänker på UX som en designfråga, vilket gör att det blir naturligt att man tänker på UXaren som en UX/UI Designer.

Som titeln här ovan säger, ’det är komplext’. Inte komplicerat, utan komplext. Inom vårt område pratar vi om olika områden, dels från ett organisationsperspektiv, dels från olika UX roller.

Ur det senare perspektivet så lånar vi Gabriel Svennerberg formuleringar om tre områden, som kompletterar varandra:

Alla tre är det fundament som UX-området står på, så att vi gör rätt saker, gör sakerna rätt och på ett sätt så att vi kan leverera det vi avsett. Till det kommer den andra delen; UX-rollerna, den okända komplexiteten.

UX Designern (UXD) är den mest bekanta, som ansvarar för konceptutveckling, interaktionsdesign, informationsarkitektur, prototyputveckling och grafisk design.

UX Researchern (UXR) å andra sidan ansvarar för de mer analytiska delarna inom fältet, målgruppsanalyser, fältstudier, visualiseringar i form av kundresor eller user stories, användningstester eller andra former av utvärderingar.

Den tredje, en ny grupp som efterfrågas mer och mer är UX Writern (UXW), som arbetar med informationsdesignen, innehåll, mikrocopy, etc.

Slutligen finns UX Strategen, ibland kallad UX Lead, som arbetar med UX-frågorna på en högre nivå, med processkartläggningar, verksamhetsanalyser och arbetet att strategiskt utveckla ett användarcentrerat synsätt i organisationen.

När man listar dem, blir det tydligt att hela UX-området är stort. Problemet blir när man alltid söker efter generalister, i ett arbete där det behövs specialister.

Vi är inte bara UXare, inte bara UX Designers. Så när ni frågar efter en UXare nästa gång, fundera på om det är en designer, researcher eller writer som ni behöver, just nu.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *